Verzekeringen

Soorten schade verzekeringen

Een schadeverzekering is een verzekering waarbij de strekking is het vermogen van de verzekeringnemer te beschermen. Dit vermogen kan bijvoorbeeld worden aangetast door beschadigd raken of verloren gaan van bezit of door aan derden veroorzaakte schade, waarvoor men wettelijk aansprakelijk is. De meeste verzekeringen zijn schadeverzekeringen.

  • Autoverzekering
  • Inboedelverzekering
  • Opstalverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandverzekering
  • Zorgverzekering

Pensioenen

Beoordeling

Het consultancybedrijf Mercer heeft in 2011 het Nederlandse pensioenstelsel als het beste ter wereld beoordeeld. De Nederlandse pensioenvoorzieningen zijn de hoogste van Europa. Ultimo 2012 1007 miljard euro. In 2017 beoordeelde Mercer het Nederlandse stelsel als het op 1 na beste, met een score van 78,8. Het Deense stelsel had een score van 78,9

© Website-Specialist.nl - 2024